Konsultacje

Wsparcie w zrozumieniu i nawigowaniu po systemie Kluczy Genowych

W służbie

Konsultacje

W skład Złotej Ścieżki wchodzą:
Sekwencja Aktywacji dotycząca twojego Geniuszu, Sekwencja Wenus, która skupia się na relacjach i Sekwencja Perły, która opisuje twoją rolę społeczną i dobrobyt.

W konsultacjach oferujemy wsparcie w zrozumieniu i wyjaśnieniu profilu hologenetycznego i jego poszczególnych elementów, prowadzące do dalszej samodzielnej kontemplacji i pogłębianiu więzi z samym sobą.

Oferujemy pomoc w zrozumieniu poszczególnych sekwencji jak i sesje wspierające, dotyczące wybranego przez was aspektu w waszym profilu.

Sprawdź jak możemy cię wesprzeć w twojej podróży.

Profil hologenetyczny – poznaj filary twojego geniuszu

Konsultacja dot. Sekwencji Aktywacji – 90 min, cena: 250 zł*

*20% z ceny przeznaczamy na tłumaczenia darmowych materiałów dla społeczności Gene Keys Polska

Pierwszym krokiem w podróży po Kluczach Genowych jest zapoznanie się z Sekwencją Aktywacji – po to, aby móc dalej samodzielnie kontemplować swoje dotychczasowe życie i możliwość zrealizowania swojego pełnego potencjału w przyszłości. 

W czasie konsultacji zostanie ogólnie omówiona budowa profilu hologenetycznego oraz twoje cztery podstawowe Klucze Genowe, które stanowią 70% wszystkich energii wpływających na twoje życie. Poznasz swoje cienie – swoje ograniczenia, swoje dary – twój prawdziwy potencjał oraz swoje wyższe dary – siddhi, czyli boską moc każdego z twoich Kluczy Genowych. Sekwencja Aktywacji to drogowskazy, które pomogą ci znaleźć drogę do twojego geniuszu: 1/ pracy życiowej, 2/ największego wyzwania, 3/ szeroko pojętego zdrowia (twojego tzw. blasku) oraz 4/ (wyższego) celu życia. Zrozumienie, jak oddziałuje na nas energia Kluczy Genowych oraz kontemplacja nad darami, które są w nich ukryte, uaktywni proces głębokich przemian zarówno w twoim życiu wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

W ramach sesji otrzymujesz:

 • Twój profil hologenetyczny w języku polskim wraz z opisem czterech darów dotyczących twojej Sekwencji Aktywacji.
 • Informacje niezbędne do rozpoznania twojego wzorca ofiary, czyli częstotliwości twoich cieni.
 • Strategie niezbędne do urzeczywistnienia twojego potencjału, czyli częstotliwości twoich darów.
 • Nagranie z sesji w formacie MP3.

Profil hologenetyczny – na ścieżce miłości

Konsultacja dot. Sekwencji Wenus – 120 min, cena 300 zł*

*20% z ceny przeznaczamy na tłumaczenia darmowych materiałów dla społeczności Gene Keys Polska

Po zapoznaniu się ze swoim profilem hologenetycznym i Sekwencją Aktywacji możesz skorzystać z konsultacji dotyczącej Sekwencji Wenus, która stanowi sedno nauk Kluczy Genowych. Sekwencja Wenus to niezwykła podróż w kierunku twoich „źródeł genetycznych”, które ukształtowały cię jeszcze w łonie matki, oraz sił karmicznych uwolnionych w momencie twojego poczęcia. Nasze najbliższe relacje są ich odzwierciedleniem.

W czasie konsultacji poznasz swoje wzorce: 1/ przyciągania – decydują o tym, kogo i jak przyciągasz do swojego życia, 2/ inteligencji intelektualnej (IQ), 3/ inteligencji emocjonalnej (EQ) oraz 4/ inteligencji duchowej (SQ), czyli zdolności do duchowego wglądu. W miarę gdy będzie rozwijało się twoje zrozumienie własnej Sekwencji Wenus, zobaczysz, jak wiele aspektów twojej wyższej natury zostało zablokowanych w okresie wczesnego dzieciństwa i młodości. Najtrudniejsze wzorce twoich relacji mogą wówczas zostać przekształcone, a ogromne możliwości tych darów ukrytych wewnątrz ciebie – uwolnione. W efekcie doprowadzi to do bardziej satysfakcjonujących i autentycznych związków.

W ramach sesji otrzymujesz:

  • Informacje niezbędne do rozpoznania wzorca ofiary przejawiającego się w twoich relacjach, czyli do częstotliwości twoich cieni.
  • Najważniejsze strategie obronne twojego ego – w jaki sposób dajesz się prowokować bliskim osobom i jak możesz to wykorzystać do swojego rozwoju.
  • Strategie niezbędne do urzeczywistnienia twojego potencjału, czyli do częstotliwości twoich darów.
  • Nagranie z sesji w formacie mp3.

Profil hologenetyczny – na ścieżce dobrobytu

Konsultacja dot. Sekwencji Perły – 90 min, cena: 250 zł*

*20% z ceny przeznaczamy na tłumaczenia darmowych materiałów dla społeczności Gene Keys Polska

Po zapoznaniu się z Sekwencją Aktywacji i Wenus możesz skorzystać z konsultacji dotyczącej Sekwencji Perły, która opisuje etap prawdziwej wymiany z wszechświatem – dawania i przyjmowania najgłębszych darów w synchronizacji z większą całością. Ta trzecia ścieżka poprowadzi cię ku prawdziwemu dobrobytowi, ułatwiając ci odnalezienie twojego prawdziwego powołania. Pomoże ci znaleźć najwyższą możliwą formę służby, jaką możesz zaoferować światu poprzez swoje wrodzone dary. Jako naturalna kulminacja Złotej Ścieżki, Perła stanowi żniwo twojej ekspansji życiowej, która odbyła się podczas przejścia przez Sekwencję Aktywacji i Sekwencję Wenus.

Podczas konsultacji zapoznasz się z czterema sferami twojej Sekwencji Perły zwanymi: 1/ powołaniem, 2/ kulturą, 3/ marką (osobistą) oraz 4/ perłą. Przejście tej sekwencji spowoduje, że wejdziesz w kontakt z ludźmi, kulturami, miejscami i wymiarami niezbędnymi, aby wypełniło się twoje najwyższe przeznaczenie.

W ramach sesji otrzymujesz:

 • Informacje niezbędne do rozpoznania natury twojego najwyższego powołania.
 • Wiedzę na temat roli w społeczeństwie, jaka da ci prawdziwe spełnienie i satysfakcję.
 • Wiedzę o twojej „perle” – największym skarbie ukrytym w twoim kodzie genetycznym.
 • Nagranie z sesji w formacie MP3.

Wsparcie w podróży po Złotej Ścieżce

Sesja wspierająca – 75 min, cena: 120 zł

Wybierz sesje wspierające, jeśli zmagasz się ze zrozumieniem jakiegoś elementu Złotej Ścieżki, na przykład nie rozumiesz swojego Klucza Genowego, linii lub ścieżki albo pragniesz głębiej poznać jakiś element swojego profilu i znaleźć jego odzwierciedlenie w swoim życiu.

Umów się

Napisz do nas wiadomość

4 + 7 =

Zastrzeżenie – przeczytaj uważnie

Nauki zawarte na genekeys.pl są osobistą podróżą w głąb siebie, w którą nie należy wchodzić lekkomyślnie. Udział w kursach lub konsultacjach oznacza akceptację faktu, że nie zapewniamy żadnego rodzaju pomocy psychologicznej, terapeutycznej ani innych profesjonalnych porad. Każdy z nas jest w pełni odpowiedzialny za swoje własne samopoczucie, wybory i działania.