Biblioteka

BAZA WIEDZY

Powiązania Kluczy Genowych z innymi dziedzinami.

Zapraszamy do zapoznania się z tą niesamowitą, biblioteką każdego z Kluczy Genowych. Znajdziecie tu podstawowe informacje o poszczególnych Kluczach Genowych. Poznaj każdy Klucz Genowy i jego związek z I Ching, astrologią, genetyką, Pierścieniami Kodonów, a także odpowiadającymi im zwierzętami, ptakami i minerałami. Baza ta będzie systematycznie uzupełniana i aktualizowana. 
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.